صفحه نخست: لیست قیمت

نرخ مصوب واحد اقامتی هتل آپارتمان 3ستاره10 % تخفیف ویژه رزرو

 

شرح آپارتمان 97/07/01لغایت97/12/29

ایام نوروز 

 98/01/01لغایت98/01/13

 

آپارتمان 2خوابه

4تخته

 

000/2/000

 

000/4/100

آپارتمان

2خوابه

5تخته

 

000/2/200

 

000/4/400

آپارتمان

2خوابه

6تخته

 

000/2/400

 

000/4/700

اتاق

2 تخته بهارخواب

 

000/1/500

 

000/2/000

 

توضیحات

 

نرخ فوق با صبحانه میباشد